top of page

Ocak 2022 | Art | Türkiye

Bir Yok Oluş Repertuvarı

Yazı | Alp Tekin

çinde yaşadığımız yüzyıl, sıcak savaşların yerini savaşın farklı formlarına bıraktığı, ekolojik dönüşümlerin sonuçlarıyla kaçınılmaz biçimde yüzleşildiği ve kapitalizmin en sert biçimde yaşandığı bir çağ.

Bireylerin bu yaşananlar karşısındaki konumu ise tekilleşmeye, yalnızlaşmaya ve bir yok oluşa denk düşüyor. Bu yok oluş nihilist çağrışımının aksine, bir dönüşümü ve birey olarak değişen pratiklerimizi, karşımızdaki yeni dünyaya karşı stratejilerimizi temsil ediyor.

 

Altı genç sanatçının işlerinin bir araya geldiği Vision Art Platform’daki “Bir Yok Oluş Repertuvarı” sergisi ise deformasyon kavramı bağlamında, yok oluşun farklı görünümlerini ortaya koyuyor. Bir süreci ve belli aşamaları barındıran deformasyon, kendini iki farklı görünümde ortaya koyuyor. Biri, imgenin temsiline ve anlamına ilişkin bir bozulma. İkincisi ise biçime dair bir bozulma veya biçimsizleşme.

 

Sergide Bedia Ekiz, Hacer Kıroğlu, Parya Pahlevani, N.Pınar Özen, Tuğçe Diri ve Umut Bahçeci’nin işleri yer alıyor. 6 şubata kadar Vision Art Platform Akaretler No:35’te izlenebilecek “Bir Yok Oluş Repertuvarı”, Ceiba Tele Icu katkılarıyla gerçekleşiyor.

An Extinction Repertoire

Words | Alp Tekin

The century we live in is an age in which hot wars are replaced by different forms of war, the consequences of ecological transformations are inevitably faced, and capitalism is experienced in the harshest form.

 

The position of individuals in the face of these experiences corresponds to singularization, isolation and annihilation. Contrary to its nihilistic connotation, this extinction represents a transformation and our changing practices as individuals, our strategies against the new world in front of us.

 

The “An Extinction Repertoire” exhibition at the Vision Art Platform, where the works of six young artists come together, reveals different aspects of extinction in the context of the concept of deformation. Deformation, which includes a process and certain stages, manifests itself in two different appearances. One is a distortion of the representation and meaning of the image. The second is a distortion or deformity of the form.

 

The exhibition includes works by Bedia Ekiz, Hacer Kıroğlu, Parya Pahlevani, N. Pınar Özen, Tuğçe Diri and Umut Bahçeci. "An Extinction Repertoire”, which can be watched at Vision Art Platform Akaretler No: 35 until February 6, is being realized with the contributions of Ceiba Tele Icu.

Çapa 5
bottom of page