top of page
Vondom Vineyard Ramon Esteve (9)_edited.jpg

August 2023 | MEDITERRANEAN | Vol 10

english below

Creativity and

RAMON ESTEVE

words Onur Baştürk

Mimar, tasarımcı ve akademisyen. Mükemmelliğin basit şeylerde olduğunu düşünüyor. Mimarlık ve tasarımın birbirini tamamlayıp zenginleştirdiğine inanıyor. Dahası, dünyanın en etkili 100 tasarımcısından biri (Forbes, 2018). Yaratıcılığı ise şöyle tanımlıyor: Hayal etmenin, çözmenin ve şaşırtmanın bir sonucu... Merkezi Valencia’da bulunan Ramón Esteve Estudio’nun (REE) kurucusu Ramón Esteve’den bahsediyorum. Onunla bizi bir araya getiren ünlü outdoor markası Vondom için tasarladığı benzersiz koleksiyonlar.

Vondom için tasarladığınız koleksiyonlardan The Factory, Faz, Frame ve Pixel’i kısaca tanımlamanızı istesem hangi kelimeleri kullanırdınız?

The Factory endüstriyel, Frame hafif, Pixel çok yönlü ve modüler, Faz ise kültürel. Ama hepsi zamansız ve her mekana entegre olabiliyor.

 

İlham kaynaklarınız neler?

 

Belirli bir anda dikkatimi çeken, beni düşündüren ve yeni bir teklif üzerinde düşünmemi sağlayan her şey!

 

Mükemmel mobilya nasıl olmalı?

 

Gündelik ve anonim olanın evrenselliğiyle modern, farklı ve işlevsel... Vondom mobilyaları kullanıldığında bir işleve sahip, ama kullanılmadığı zamanlarda da çevreyle uyumlu, alanı ve yaşamı tamamlamaya yardımcı.

 

Outdoor mobilyanın en güçlü özelliği ne olmalı?

 

Dirençli olmalı. Kullanıcının boş zamanlarından keyif alma deneyimini yükseltmeli. Dış mekan mobilyaları geçirdiği evrimle birlikte artık sert hava koşullarına dayanabiliyor, ama iç mekan mobilyalarıyla aynı çözümleri de sunmak zorunda. Bu da malzemelerin teknolojisinin daha büyük olmasını ve iyi direnmesini sağlıyor.

 

Tasarımlarınızda hangi renkleri kullanmayı tercih ediyorsunuz?

 

Nötr ve tek renkli renkler. Yani toprak tonları, kum, sıcak gri ve tabii ki beyaz ve siyah.

SIĞINAĞIM FONTANARS

Akdeniz’in hangi destinasyonlarında tatil yapmayı seviyorsunuz?

Balear Adaları’nda ve sığınağım Fontanars’da.

 

Yazın neler keyif veriyor?

 

Okumak, yelken açmak. Ayrıca güneş, deniz ve doğayı hissetmek...

Architect, designer, and academic. He believes that perfection is in simple things. He believes that architecture and design complement and enrich each other. Moreover, he is one of the 100 most influential designers in the world (Forbes, 2018). He defines creativity as: The result of imagining, solving, and surprising... I’m talking about Ramón Esteve, the founder of Ramón Esteve Estudio (REE) based in Valencia. What brings us together with him are the unique collections he designed for the famous outdoor brand Vondom.

If I asked you to briefly describe The Factory, Faz, Frame, and Pixel, the collections you designed for Vondom, what words would you use?

The Factory is industrial, Frame is lightweight, Pixel is versatile and modular and Faz is cultural. But all of them are timeless and can be integrated into any space.

 

What are your sources of inspiration?

 

Everything that catches my attention at a certain moment, makes me think and makes me think about a new proposal!

 

What is the perfect furniture?

 

Modern, distinctive, and functional with the universality of the everyday and the anonymous... Vondom furniture has a function when it is used, but when it is not, it is in harmony with the environment, helping to complete the space and life.

 

What should be the strongest feature of outdoor furniture?

 

It should be resilient. It should enhance the user’s experience of enjoying their spare time. With the evolution of outdoor furniture, it can now withstand harsh weather conditions, but it must also offer the same solutions as indoor furniture. This means that the technology of the materials has to be bigger and resist well.

 

What colors do you prefer to use in your designs?

 

Neutral and monochromatic colors. So earth tones, sand, warm gray, and of course white and black.

MY REFUGE FONTANARS

Which destinations in the Mediterranean do you like to vacation at?

 

The Balearic Islands and my refuge Fontanars.

 

What brings you joy in summer?

 

Reading, sailing. Also feeling the sun, sea, and nature...

bottom of page