top of page
Ekran Resmi 2023-08-10 01.34.13.png

August 2023 | YUZU BODRUM | Coffee Table Book

english below

SAHİR EROZAN

Önce hikâyenin başlangıcına dönelim... Yıl 1977, Ayla Emiroğlu kıvırcık saçlarından dolayı Maça Kızı ismini verdiği mekanını Bodrum merkezde açar. Yıllar sonra Maça Kızı’na ortak olup bugünlere getirecek olan oğlu Sahir Erozan ise Amerika’ya gitmeye hazırlanmaktadır.

 

O günleri şöyle anlatıyor Sahir Erozan: “İTÜ’de okuyordum ama dönemin şartlarından dolayı okul devamlı kapalıydı. Okuldan kopmuştum. Annem baktı ki böyle olmayacak, beni Amerika’ya işletme okumaya gönderdi. Onun Maça Kızı serüveni başlarken ben de Amerika’da restoranlarda çalışmaya başlamıştım. Derken 23 yaşında orada ilk restoranımı açtım.” Sahir yazları Türkiye’ye gidip gelirken Maça Kızı’nın macerası da yer değiştirerek devam eder: Bodrum merkezin ardından Gümbet’e, oradan Torba’ya ve Gölköy’e... “1992’de geldiğimde Maça Kızı Gölköy’e taşınmıştı. Ben de Amerika’da çalıştığım barmenleri getiriyor, küçük dokunuşlar yapıyordum mekana. Hoşuma gitmeye başlamıştı. Bodrum’dan sonra Washington’a tekrar dönmek zor geliyordu”.

 

YÜZEREK MAÇA KIZI’NIN OLDUĞU YERE GELDİM

 

Sonunda Sahir Erozan, Washington’daki 20 yıllık macerasından sonra 2003’te Türkiye’ye tamamen döner. O sırada Maça Kızı Gölköy’deki yerinden çıkmış, annesi Ayla Hanım yeni bir yer aramaktadır. “Bir gün Ship A Hoy’dan yüzerek şu an Maça Kızı’nın olduğu bölgeye geldim. O zaman yolu filan yoktu. Denizden çıkıp sahilde oturdum. Gün ışığının açısına, rüzgârına baktım. Çünkü bunlar çok önemli. Rüzgârın patlamaması ve güneşin erkenden gitmemesi en büyük lükslerden biri Bodrum’da. Burası her iki açıdan da uygundu. Böylece Maça Kızı’nı buraya taşıdık.”

 

YÜKSELİŞ 2005’LERDE

 

“Şanslıydım” diyor Sahir, “Türkiye’nin ekonomik olarak yükseldiği doğru bir zamanda açtık. Maça Kızı’nın global arenada tanınması ise 2005’lerde başladı. New York Times’da bir yazı çıkmıştı, ‘Türkiye’nin St. Tropez’si Bodrum’ diye. Bodrum yavaş yavaş yükseliyordu. Amerika’daki dostlarım da sıkça gelip gittiler. Böylece ilk başta otelde yüzde 30 olan yabancı misafir oranı yüzde 70’lere kadar geldi.”

 

YUNAN ADALARI VE BİZ

 

Bu noktada Yunan Adaları örneğini konuşuyoruz. “Yunanistan bugün o saf olanı koruyor, ama nasıl koruyor biliyor musun? Başarısızlığın başarısıyla! Mesela Patmos’ta 40-50 euro’ya koca balığı yiyip çıkıyorum. Ama aynı balığı Mykonos’ta 250 euro’ya yiyorum. Fark şu: İki adadaki insanların beklentisi başka. Mykonos’taki yılda 1 milyon dolar kâr elde etmek istiyor, Patmos’takine ise yılda 60 bin dolar yeterli oluyor. Şunu da unutmamak lazım: Yaptıkları yatırımlar çok farklı”.

 

SEZON UZUYOR MU?

 

“Bodrum’un sezonu uzuyor mu?” diye soruyorum Sahir’e. Bu konuda olumlu düşünüyor. O da bu kış Maça Kızı’nı ilk kez açıp konuk şef odaklı gastronomi haftaları yaptı. Bunu devam ettireceğini söylüyor: “Bulunduğumuz yaşam tarzı içinde yemeği daha çok ön plana çıkarmaya çalışıyorum. İlerde gastronomiyle sosyal hayatı karıştıran bir etkinlik de yapmayı düşünüyorum. Yabancı işletmeciler, şefler ve kanaat önderlerini bir araya getireceğim”.

words Onur Baştürk

First, let's go back to the beginning of the story... The year is 1977. Ayla Emiroğlu opens her place called Maça Kızı, due to her curly hair, in the center of Bodrum. Years later, his son Sahir Erozan, who will become a partner of Maça Kızı and bring the restaurant to what it is today, is preparing to go to America.

 

Sahir Erozan describes those days as follows: "I was studying at ITU, but the school was always closed due to the conditions of the period. I was distanced from the school. My mother thought that this could not continue and sent me to America to study business. While her Maça Kızı adventure began, I had also started working in restaurants in America. Then at the age of 23, I opened my first restaurant there.” While Sahir traveled to Turkey in the summers, the adventure of Maça Kızı continued by changing places: After the center of Bodrum, Gumbet, from there to Torba and Gölköy... "When I arrived in 1992, Maça Kızı had moved to Gölköy. I was bringing the bartenders I worked with in America and adding little touches to the place. I was starting to like it. It was difficult to return to Washington after Bodrum”.

 

After a 20-year adventure in Washington, Sahir Erozan finally makes a full return to Turkey in 2003. At that time, Maça Kızı left its place in Gölköy, and her mother, Ayla Hanım, was looking for a new place. "One day I swam from Ship A Hoy to the area where the Maça Kızı is now. There were no roads to it back then. I got out of the sea and sat on the beach. I examined the angle of the sunlight and the wind. Because these are crucial. Some of the major benefits of Bodrum are that there is no extreme wind and the sun doesn't set too early. Both factors made this location convenient. So we moved Maça Kızı here.”

 

RISE FROM 2005 ONWARDS

 

"I was lucky,” Sahir says, "We opened at the right time when Turkey was on the economical rise. The recognition of the Maça Kızı in the global arena began in 2005. There was an article in the New York Times, "Turkey's St. Tropez is Bodrum. Bodrum was slowly developing. My friends in America also visited often. Thus, the rate of foreign guests, which was 30 percent at first, increased to 70 percent.”

 

GREEK ISLANDS AND US

 

At this point, we are talking about the example of the Greek Islands. "Today, Greece is protecting what is pure, but do you know how? With the success of failure! For instance, I can just sit any restaurant and eat a large fish in Patmos for a price between 40 and 50 euros. But I eat the same fish in Mykonos for 250 euros. The difference is this: The expectations of the people on the two islands. They want to make a profit of 1 million dollars a year in Mykonos, while 60 thousand dollars a year is enough for the people in Patmos. It should not be forgotten that the investments they make are very different."

bottom of page